Who we are

Corporate Profile

Company Name NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL CORPORATION
Head Office 2-6-1 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8071, Japan
Leadership President  : Kosei Shindo
Business Steelmaking and steel fabrication / Engineering / Chemicals / New materials / System solutions
Fiscal Year End March 31
Stock Listings Tokyo, Nagoya, Fukuoka, Sapporo

Products

7 Product Units
7 Product Units Bar & Wire Rod Flat Products Pipe & Tube Plate Construction Products Railway, Automotive & Machinery Parts Titanium & Specialty Stainless Steel

Company Brochure

Company Brochure(PDF 1.79MB)Link to PDF Files

Executives

As of Jun. 26, 2018
Representative Director and Chairman

Shoji MUNEOKA

Representative Director and President

Kosei SHINDO

Representative Director and Executive Vice President

Eiji HASHIMOTO

Head of Global Business Development
Overseas Offices

Representative Director and Executive Vice President

Toshiharu SAKAE

General Administration; Legal; Internal Control & Audit; Business Process Innovation; Human Resources; Environment; Raw Materials

Representative Director and Executive Vice President

Shinji TANIMOTO

Intellectual Property; Safety; Plant Safety; Technical Administration & Planning; Standardization; Quality Management; Plant Engineering and Facility Management; Ironmaking Technology; Steelmaking Technology; Energy Technology; Slag & Cement
Cooperating with Executive Vice President T. Sakae on Environment

Representative Director and Executive Vice President

Shinichi NAKAMURA

Marketing Administration & Planning; Transportation & Logistics; Project Development; Machinery & Materials Procurement; Steel Products Units; Domestic Office and Branches
Cooperating with Executive Vice President E. Hashimoto on Overseas Offices

Representative Director and Executive Vice President

Akihiko INOUE

Head of Research and Development

Representative Director and Executive Vice President

Katsuhiro MIYAMOTO

Corporate Planning; Group Companies Planning; Accounting & Finance

Managing Directors, Members of the Board

Shin NISHIURA

Head of Unit, Pipe & Tube Unit; Project Leader, VSB Project, Global Business Development Sector

Managing Directors, Members of the Board

Atsushi IIJIMA

Head of Unit, Flat Products Unit; Project Leader, Shanghai-Baoshan Cold-rolled & Coated Sheet Products Project, Global Business Development Sector; Project Leader, India Continuous Annealing & Processing Line Project, Global Business Development Sector
Marketing Administration & Planning; Transportation & Logistics

Managing Directors, Members of the Board

Yutaka ANDOH

Intellectual Property; Safety; Plant Safety; Technical Administration & Planning; Standardization; Quality Management; Plant Engineering and Facility Management; Ironmaking Technology; Steelmaking Technology; Energy Technology; Slag & Cement
Rendering Assistance to Executive Vice President S. Nakamura on Steel Products Units
Cooperating with Managing Director A. Iijima on Transportation & Logistics Technology

Director, Member of the Board

Mutsutake OTSUKA

(Outside Director)

Director, Member of the Board

Ichiro FUJISAKI

(Outside Director)

Director, Member of the Board

Noriko IKI

(Outside Director)

Managing Executive Officers
Hirotsune SATOH Masato MATSUNO
Hiroyuki UCHIDA Yoichi FURUTA
Hideo SUZUKI Kazuhiro EGAWA
Toru TAKEGOSHI Toshihiko KUNISHI
Kazuhiro NAKASHIMA Naoki SATOH
Akio MIGITA Yoshimi YAMADERA
Yasushi AOKI Kazuhisa FUKUDA
Shuhei ONOYAMA Hiromitsu UENO
Executive Officers
Hideki MURAKAMI Atsuki MATSUMURA
Kimitoshi YONEZAWA Shuji SOHMA
Hiroaki MATSUOKA Shozo FURUMOTO
Hidetake ISHIHARA Takashi HIROSE
Takahiro NAGAYOSHI Tadashi IMAI
Yoshiaki SHIMADA Taisuke NOMURA
Hidenori KINUGASA Junichi TANI
Yuji KUBO Takeshi HONDA
Nozomu TAKAHASHI Kazuhiro KOSHIKAWA
Toshinori ONISHI Kazuma YAMANAKA
Ichiro SATOH Kazumasa SHINKAI
Hirofumi FUNAKOSHI Nobuhiro FUJITA
Hiroyuki MINATO Yoshio SATO
Shinji KIDO
Senior Audit & Supervisory Board Members
Yutaka TAKEUCHI Atsuhiko YOSHIE
Audit & Supervisory Board Members
Masato TSURIBE
Katsunori NAGAYASU Hiroshi OBAYASHI
Jiro MAKINO Seiichiro AZUMA
Fellows
Kazuo OKAMURA Ryoichi KANNO
Koji SAITO Mitsuo MIYAHARA
Katsuhiro SASAI Naoki YOSHINAGA
Shunichi HAYASHI Kaori KAWANO

Page Top

Footer information